27/01/2015

Chân Dung Quyền Lực - Kính Chiếu Yêu thời đại...

Xứ Vệ, thời Cộng mạt... Một hôm có một tên đầu hói đến trước cửa Thiên Đình đánh trống kêu oan. Ngọc Hoàng cho gặp và tên đầu hói đã quì xuống khóc lóc như ri để kể lể :- Oan cho em lắm anh Hai Ngọc Hoàng ơi. Từ ngày trên mạng xuất hiện thằng web mang tên Chân Dung Quyền Lực thì nó cứ như ma xó, đem tất cả những chuyện nhạy cảm của em ra phơi cho đám dân đen biết hết biết tường...
- Nhưng làm răng mà nó biết ? Hay là bọn Blogger lề trái, bọn Việt Tân trá hình ? Ngọc Hoàng đại ca nghiêm giọng hỏi. Chắc do mi mất cảnh giác chứ gì..
- Thì nó ở chung một đội hình, cùng làm ăn tất cả cùng có lợi mà cảnh giác cái éo gì nữa. Ấy xin lỗi đại ca em lỡ nhời. Không phải mấy thằng Bloc bleo, Việt Tân Việt téo gì mà toàn đồng chí đồng đội mà nó đâm sau lưng chiến sĩ thì mới bỏ mẹ chứ. Đã cẩn thận cho nhập kho những thằng bloc như thằng Sàm, thằng Bọ... ai dè xuất hiện cái thằng ông nội còn khủng khiếp hơn tên CDQL với cái kính Chiếu Yêu thì có phải quả báo không. Vì nó hơn hẳn bọn bloc kia ở chỗ nó nằm trong gầm giường của nhà em, trong xó bếp của đỉnh cao trí tuệ mà phán thì chạy đâu nữa mà không đúng hở Trời. Rõ ràng đó là thằng xấu chuyên nói xấu những người xấu như em đại ca ơi...
- Chắc tụi mi ăn chia không đều...
- Dạ. Thời hưng vong quốc gia mỗi lúc một khác thì kẻ thất phu chia chác cũng khác nhau. Chia lộc thì Ăn có trông nồi, Chia chức thì Ngồi có trông hướng. Nhất nhất đều có chỉ đạo, thì làm sao em dám ăn chia hỗn, làm sao em dám đớp một mình mong đại ca đèn giời soi xét. Bây giờ thì trên mạng nói về tham những thì toàn thấy hình ảnh về cái đầu hói tóc gió thôi bay của em, trong khi ăn chia thì có đủ cả những thằng có tóc, đầu đen, đầu bạc, đầu mái bay bay... thì có phải là oan nghiệt cho em lắm không. Vì những vụ ăn chia này toàn là triệu đô, trăm triệu đô không hà. Bể ra để dân đen xử tội thì chỉ có lên dựa cột. Xí. Không phải đứng dựa cột lãnh đạn mà là nằm để được chích thuốc độc... Ôi, giời ơi đại ca ơi, cứu em với. Đại ca là Đấng Chí Tôn, ngôi cao vời vợi, đại ca là đỉnh cao của đỉnh cao trí tuệ thì đại ca phải làm sao để cái thằng CDQL ấy thôi chiếu kính Chiếu Yêu vào em, thôi lột truồng em trên mạng đi đại ca ơi...
Ngọc Hoàng vừa nhìn màn hình laptop coi trên mạng xem CDQL có chiếu kính Chiếu Yêu thời đại internet vào mình không vừa buồn rầu trả lời đệ tử Hói rằng :
- Đến tao còn bị nó chiếu huống chi là mày...

Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: