29/05/2017

Bài học về sự ngu...Ông tổng thống lập quốc đầu tiên của nước Mỹ George Washinton (1732 - 1799) hồi còn thiếu thời có khuôn mặt trông rất đần độn. Làm một tên hầu rượu nơi quán rượu của người cha, ông bất đắc dĩ trở thành một tên hề ngu ngốc cho các khách hàng say khướt của quán rượu. Các tay bợm nhậu công khai cười nói về một thằng đần con lão chủ quán. Liên tục là tiếng các khách hàng hét lên để thử điều đó.- Này. Goerge. Tao cho mày một món quà đây. Tao có một đồng 10 xu, và một đồng 5 xu trước mặt mày. Mày chọn lấy một trong số đó và nó sẽ là của mày. 

- Tôi lấy đồng 5 xu. Thằng đần Goerge trả lời và lấy đồng 5 xu trước mắt kinh ngạc của bao khách uống rượu.

"Đâu, đâu cho tôi thử xem sao ? Những khách hàng khác kinh ngạc nhìn thằng Goerge rồi cũng đặt những đồng đô la ra bàn. 

- Tao có đồng 1 đôla đây, và một đồng nửa đôla. Mày chọn lấy đồng nào thì đó cũng là đồng tiền của mày. 

- Tôi lấy đồng nửa đô la. Goerge đần độn cười nói và cất đi đồng nửa đô la. 

Buổi tối, cha của Goerge ngồi tính sổ và thấy khoái chí quá nhưng cũng tiếc đứt ruột vì sự chọn lựa ngu ngốc của con mình. Nhưng cậu Goerge đã cho cha biết thế nào là sự ngu hay khôn ở trên đời. 

- Con có thể chọn đồng 1 đô la thay vì chọn đồng nửa đô la nhưng thế là hết, sẽ không còn ai thử xem con có ngu hay khôn. Bởi thiên hạ bỏ tiền ra để xem cái ngu của con, và nếu thấy con cũng bình thường, thì chẳng ai bỏ ra cắc nào nữa. Vậy thì tại sao con không cho họ thấy cái ngu của mình, tại sao không cho họ thấy con là một thằng ngu đúng nghĩa khi chỉ biết chọn lấy những đồng tiền giá trị nhỏ. Bù lại thì con được hưởng dài dài những đồng tiền mà họ bỏ ra để xem cái ngu của mình. 

Và thế giới này thì biết được ai là kẻ ngu...

Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: