05/07/2014

Ơ, sao quả mơ lại mọc trên cây...mơ ?

Mọi anh rân đen VN như MTA đều biết một điều rằng, chống lại nhà nước XHCN ta, bất kể nhà nước đó đúng sai ra răng đều là phạm trọng tội cả. Đừng nói tới chống đối, chỉ phê bình nói xấu thôi thì cũng bỏ bu thằng cu nhà mẹ đĩ rồi, như các bác Điếu Cày, Basam...đấy. Nói linh tinh một cái là có em 258 đưa nhập kho ngay...Thế nhưng nhân ngày 4/7 vừa rồi, MTA đọc thấy mấy điều nhăng cuội kỳ cục quá. Ai đời lại có chính phủ nào long trọng tuyên bố với Quốc Dân những điều như sau : 
Nguyên văn :
"Rằng để đảm bảo cho những quyền lợi này, các chính phủ được lập ra trong nhân dân và có được những quyền lực chính đáng trên cơ sở sự nhất trí của nhân dân, rằng bất cứ khi nào một thể chế chính quyền nào đó phá vỡ những mục tiêu này, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới, đặt trên nền tảng những nguyên tắc cũng như tổ chức thực thi quyền hành theo một thể chế sao cho có hiệu quả tốt nhất đối với an ninh và hạnh phúc của họ..."
Ối, giời ơi...tức là bất cứ lúc nào chính phủ phá vỡ mục tiêu (tức là chính phủ được lập ra trong nhân dân và có được sự nhất trí của nhân dân) thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới có hiệu quả tốt nhất với an ninh hạnh phúc của họ..."Có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó..." Cái này là phản động quá rồi với luật pháp của VN chúng ta rồi.
Còn nữa :
"Nhưng khi hàng loạt các hành vi lạm quyền và chiếm đoạt theo đuổi những mục tiêu giống nhau, lộ rõ ý đồ áp chế họ dưới ách chuyên quyền độc đoán, thì họ có quyền và có bổn phận phải lật đổ chính quyền đó và bổ nhiệm những chiến sĩ mới để bảo vệ nền an ninh của họ trong tương lai "
Ối, giời ơi...tức là khi Chính phủ lạm quyền và chiếm đoạt, lộ rõ ý đồ áp chế họ dưới ách chuyên quyền độc đoán thì họ (nhân dân) có quyền và có bổn phận phải lật đổ chính quyền đó và bổ nhiệm những chiến sĩ mới để bảo vệ nền an ninh của họ trong tương lại...Có quyền và có bổn phận mới ghê chứ, để lật đổ chính quyền.....Cái này thì là bố láo với luật pháp VN ưu việt của chúng ta rồi. Phản động nặng, phải bắn bỏ hết...
Anh MTA vội vàng đeo kiếng vào để đọc cho rõ hơn, loại kiếng đặc biệt có thể nhìn xuyên quần áo, để đọc lại thì té ra những điều tào lao trên chính là những lời nói đầu trang trọng nhất trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập 1776 của Hoa Kỳ . Bản TNĐL chú SAM mà chính các nhà khai sáng ra đất nước ta cũng phải trích ra để học hỏi, khi viết bản TNĐL cho nước VN DCCH...Ơ, lạ nhỉ, sao quả mơ lại mọc trên cây mơ? 
Bít rùi còn hỏi làm gì em ơi...
Mai Tú Ân
Muốn đọc toàn văn bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ 1776 xin bấm vào đây http://ma-tu-an.blogspot.com/2014/07/nhan-ngay-quoc-khanh-hoa-ky-oc-lai-ban.html

Không có nhận xét nào: