23/12/2018

Những kẻ phá Chùa Liên Trì cứ khóc...Ông Nguyễn Hoài Nam, bí thư quận 2, kẻ cương quyết triệt phá Chùa Liên Trì đã bị truy tố và cuộc đời ông coi như xong hẳn với những án tù do những người đồng chí của ông trao tặng. Nhưng là kẻ cùng băng đảng phá Chùa Liên Trì với ông Đinh La Thăng, nay số phận lại gọi tên ông Nguyễn Hoài Nam đứng vào vành móng ngựa của luật nhân quả để trả nợ trần gian cho cái tội muôn đời dành cho những kẻ phá Chùa, giẫm lên Phật Pháp...Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Tai họa dồn đến tai họa, nỗi đau chen lẫn nỗi đau...

Chợt tôi nhớ đến ngôi chùa Liên Trì nhỏ bé ngày xưa giờ đã không còn nữa với vị sư trụ trì Thích Không Tánh đang ngồi khóc trên đám gạch vụn của chùa xưa. Chùa Liên Trì đã khóc. Nhà thờ Thủ Thiêm và Dòng Nữ Tu Mến Thánh Giá đang than khóc, người dân oan Thủ Thiêm cũng đang than khóc...

Không phải ai tụng kinh niệm Phật cũng được lên Niết Bàn nhưng những kẻ phá Chùa dẫm lên Phật pháp thì chắc chắn sẽ gặp nghiệp chướng tai ương. Chùa Liên Trì không còn nữa nhưng những linh ứng cùng quả báo nhãn tiền thì càng lúc càng nghiêm minh sáng tỏ. Ông Đinh La Thăng giờ đây trong ngục tối chỉ còn biết khóc than vì lỗi lầm với ngôi chùa Liên Trì nhỏ bé đã không còn nữa, thì nay kẻ đồng thủ ác Nguyễn Hoài Nam cũng được gọi về để khóc cùng. Chỉ còn biết khóc chứ còn biết làm gì nữa. Phật Pháp Vô Biên, luật Nhân Quả không nhìn, không nghe, không tiếng nhưng không bao giờ bỏ lọt tội, không bao giờ gia giảm tội...

Cuộc đời vô thường, sắc sắc không không, ân ai nấy hưởng, họa ai nấy chia, xin đừng mang nghiệp chướng vào thân khi báng bổ Thánh Thần, hay không Tôn Sư trọng Đạo...

Khóc đi những kẻ phá Chùa cứ khóc,
Khóc để mai sông cạn khóc đá mòn...

Mai Tú Ân

Không có nhận xét nào: