19/09/2016

NSUT Hoài Linh trong các buổi cầu đồng cô, bóng cậu.

Hy vọng với nhà thờ Tổ mới xây đẹp đến bóng lưỡng thì NSUT Hoài Linh sẽ có nơi để tung tăng, ẻo lả với các đồng cốt áo xanh áo đỏ của mình.
Một thân xác càng lúc càng éo éo của người cõi trên trong một hình hài của một anh hề càng lúc càng rẻ tiền.
Ô, hô...Việt Kiều bỗng biến thành Việt Gian
Việt Gian lại hô biến thành Việt Công Công mới tài..
MTA

Không có nhận xét nào: