22/09/2016

HÃY CẢNH GIÁC VỚI HAI TÊN GIÁN ĐIỆP CÀI CẮM NÀY...

Theo hồ sơ xét xử sơ thẩm vụ án Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy, (ngày 22/9/2016 tới sẽ xử phúc thẩm) thì có một chi tiết rất quan trọng đáng để mọi người chúng ta lưu ý sau đây. Xin trích điểm thứ 5 trong 10 điểm mà luật sư đã trình tòa:

"5. FPT và VDC đã bí mật theo dõi, sao chép và làm lộ thông tin của khách hàng.
FPT và VDC đã gửi văn bản cung cấp thông tin cho công an về 2 blog Chép sử Việt và Dân quyền như email đăng nhập, số điện thoại xác nhận hay việc đăng tải các bài viết lên blog. Đặc biệt, những thông tin này không phải do FPT quản lý mà thuộc về Công ty Automattic, chủ sở hữu của Wordpress. Như vậy, 2 công ty cung cấp mạng này đã tự tiện theo dõi, cung cấp thông tin khách hàng cho Công an. Hơn nữa, những thông tin này do họ dùng các kĩ thuật theo dõi bí mật và không được phép."Như vậy đã rõ là 2 công ty FPT và VDC, hai công ty điện toán trùm sò này của Việt Nam với các lợi ích nhóm, lợi ích của đám tài phiệt Đỏ cũng lại là hai tên gián điệp cài cắm trong lòng mỗi người dân sử dụng chúng. Không phải chỉ có vụ án Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh này mà còn rất nhiều vụ án khác thì người ta luôn thấy thấp thoáng hình bóng đen tối của các công ty điện toán kiêm gián điệp này trong việc thản nhiên đưa ra các bằng chứng để chống lại chính Thượng Đế của mình. Cũng như vi phạm nghiêm trọng đến quyền bảo mật thông tin của công dân.

Các bạn đang sử dụng các dịch vụ mạng internet, kỹ thuật số, truyền hình, máy tính, điện thoại..v..v.. có kết nối mạng hãy luôn nhớ đến hai kẻ gián điệp này trong bất kỳ email điện tử nào, bất kỳ thông tin qua lại hay cuộc chat nào với bất cứ ai, và cả những thứ rác rưởi bạn delete xóa bỏ rồi thì chúng đều thu nhặt lại, lưu trữ và chờ cơ hội để tái sử dụng với mục đích duy nhất là chống lại bạn. Không chỉ liên can đến vấn đề chính trị, chính em mà nó còn liên can đến tất cả các vấn đề gì bí mật nhất, riêng tư nhất của người sử dụng các dịch vụ liên quan đến mạng internet. Để nói cho dễ hiểu thì chúng ta ai cũng sợ nạn harker, ăn cắp thônh tin nhưng với hai công ty này, và có thể nhiều công ty điện toán nhà nước khác thì đừng sợ chúng ăn cắp thông tin. Vì chúng ăn cắp làm chi nữa khi chúng đã ở trong gan ruột chúng ta và ghi chép rồi.

Đó cũng không phải là điều gì lạ trong một xã hội như xã hội CA, mật thám này, khi các công ty điện toán có đông khách hàng đã tự bán mình khi kết hợp chặt chẽ với chính quyền để nắm quyền sinh sát với mọi thông tin của công dân. Và rồi như những kẻ phản bội ghê tởm nhất, chúng sẽ lạnh lùng cung cấp bất cứ số liệu nào mà chính quyền cần để hãm hại người đã sử dụng chúng. Để đổi lại thì có lẽ các công ty trên có được vị trí bao trùm lên cả đất nước như hiện nay. Và như những tên gián điệp cài cắm, chúng sẽ kiên nhẫn hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây theo dõi các bạn và ghi chép mọi riêng tư kín thầm kín nhất cuả bạn. Để rồi một ngày đẹp trời chúng sẽ bán các bạn cho bất cứ ai cần mua.

Trong vụ án của Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh thì hai công ty FPT và VDC này cũng đã góp phần không nhỏ vào các án tù bất công cho anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinhvà chị Nguyễn Thị Minh Thúy. Và rồi cả các bạn nữa, không chừa một ai.

Hỡi những người đang sử dụng FPT và VDC, hãy cảnh giác !

MTA

Không có nhận xét nào: