27/08/2016

Bọn nhà thơ nâng bi Bác Hồ...

Tiến lên chiến sĩ đồng bào.
Nghe thơ thì biết thằng nào làm thơ...

Đó là câu thơ truyền tụng bao đời nay để tỏ lời chê bai thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.. Nói một cách công bằng thì thơ văn của Bác Hồ tuyệt đại đa số là các bài hò vè, ca dao pha tục ngữ chủ yếu để động viên chiến đấu, gia tăng sản xuất hay bảo các cháu giữ vệ sinh thật tốt... Chớ thơ văn của Bác thì chẳng có gì nếu không nói là dở ẹt.

Thôi thì Bác của chúng ta giỏi làm CM, giỏi lập quốc, cướp chính quyền, tiêu diệt đối lập để tạo nên quốc gia như bây giờ cũng là thánh rồi, gán chi cho Bác cái danh hão như nhà thơ, danh nhân văn hóa làm chi nữa.
Ấy thế mà bọn nâng bi thời nay còn không để Bác yên nữa. Bác mất đã mấy chục năm rồi chúng nó còn dựng đầu Bác dậy để gán cho Bác cái danh hiệu : Nhà Thơ Số 1 Thế Kỷ 20 thì có phải là chúng nó giết Bác thêm một lần nữa không.

Nguyên do Bác có vài bài thơ vặt, xuất ra lúc trà dư tửu hậu thế mà bọn nâng bi nó phóng lên hàng đầu bảng. Đó là bài thơ Nguyên Tiêu. Và sắp xếp đây là bài thơ đứng đầu bảng sắp hạng 100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ 20 :

Thơ chữ
元宵

今夜元宵月正圓,
春江春水接春天。
煙波深處談軍事,
夜半歸來月滿船。

Nguyên tiêu
Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang, xuân thuỷ tiếp xuân thiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự,
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.

Dịch của Xuân Thủy

Rằm xuân lồng lộng trăng soi,
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân.
Giữa dòng bàn bạc việc quân,
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền.

Một bài thơ tiếng Tàu, một bài thơ cảm tác xuất ra khi hồn lìa khỏi xác, bay bổng nhưng không thăng hoa được vì hồn thơ chưa đủ làm bệ phóng. Bài thơ chỉ vẻn vẹn có 4 câu thơ Đường Luật sạch nước cản, có lấy ý thơ trong bài Cưỡi Thuyền Ngắm Trăng của Lý Bạch, và chôm cả trong bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu nữa nhưng không tới bến, tới tầm được.

Cũng có ý kiến cho rằng bài thơ này là chôm của thơ Tàu nhưng MTA phản đối kịch liệt. Vì không lẽ Bác mà lại phải đi chôm một bài thơ dở đến như vậy.. Không thể nào. Đây có lẽ là một bài thơ cảm tác, hứng lên thì ngân vài câu tiếng Tàu cho thiên hạ hãi thôi.
Vậy mà ông Xuân Thủy lại dịch tầm bậy. Thơ Đường 7 chữ lão lại dịch thành thơ lục bát mới bỏ mẹ chứ. Khiến bài thơ đã dở lại càng dở hơn.

Cuối cùng thì bọn nâng bi đưa bài thơ Tàu này thành bài thơ Việt Nam hay nhất, trên cơ cả Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Quang Dũng mới chết chứ. May mà Bác mất rồi chứ nếu còn sống thì bác bắt cái bọn Hữu Thỉnh Hội NVVN ngâm bài thơ tiếng Tàu này cho đến khi đi gặp Bác và các vị CM đàn anh khác.

Vậy mới có thơ rằng :

Tiên sư cái bọn nâng bi
Nâng cao quá cổ thì còn gì hòn bi...

MTA

Không có nhận xét nào: