11/10/2016

Người phụ nữ can đảm...Trên đất nước này có rất nhiều những kẻ hèn hạ và vô liêm sỉ nhưng kẻ hèn hạ và vô liêm sỉ nhất chính là những kẻ đã bắt giam người phụ nữ này.

Những kẻ đó hãy chứng tỏ họ có một chút can đảm bằng cách hãy bắt bớ, giam cầm và thậm chí giết chết chúng tôi, những người đàn ông cũng viết những điều Như Quỳnh đã viết, cũng làm những điều Như Quỳnh đã làm. Nếu các người kết tội Như Quỳnh thì chúng tôi cũng có tội như cô ấy, và cũng như cô ấy chúng tôi đều hoàn toàn thanh thản đứng dưới ánh mặt trời để được trả nợ cho quê hương.
Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chúng tôi luôn ở bên bạn.
MTA

Không có nhận xét nào: